Historie

Onze afdeling werd als vereniging opgericht in mei 1969 op initiatief van de heer L. Gijsbers onder de naam "Eerste Helderse Handboog Vereniging".

 

 

Er werd buiten getraind, achter de tribune van voetbalvereniging "Helder". Dit was natuurlijk wel leuk in de zomer, maar in de winter vreselijk koud. Daarom werd er al snel naar een binnenlocatie gezocht.

 

 

Deze werd gevonden bij de Helderse atletiekvereniging, in een barak op Fort Dirkz Admiraal. Deze barak werd gezamenlijk gebruikt met atletiek, tafeltennis en boksen. Als onderafdeling van de H.A.V. gingen we in 1973 op in de combivereniging "Noordkop". Toen de overkoepelende organisatie werd opgeheven, zijn wij als zelfstandige vereniging "HBSV Noordkop" doorgegaan.

 

 

Vanaf 1985 bleef de handboogsport alleen achter in de barak op Fort Dirkz Admiraal. Met medewerking  van de gemeente en veel inzet van de leden werd er een wedstrijdbaan gerealiseerd waar we behoorlijk trots op waren.

 

 

 

Maar helaas, het zat ons niet mee, vernielingen, inbraken en brandstichtingen werden een regelmatig terugkerende ergernis.

Uiteindelijk was de brand in augustus 1989 de genadeslag.Tevens werd ons door de gemeente verteld dat de buitenbaan wegens veiligheidseisen gesloten diende te worden.

 

We zijn toen weer op zoek gegaan naar een accommodatie, iets wat niet meevalt. Middels een open brief aan het hoofdbestuur van de W.S.O.V.  werd in september 1989 het eerste contact gelegd en al snel konden we besluiten als onderafdeling van de W.S.O.V. door te gaan. Met medewerking van het bestuur en een hoop noeste arbeid van enkele leden, is er toen een demontabele schietbaan gerealiseerd. Zo kon op 20 januari 1990 onze eerste wedstrijd van de wintercompetitie in de "Dukdalf" worden gehouden.

 

 

Dit zou echter ook niet van lange duur zijn. Tijdens de Sail in 1997 moest er nogmaals verhuisd worden, waar er weer behoorlijk wat werk verzet moest worden. De oude sloepenloods kreeg binnen afzienbare tijd een  moderne facelift. Deze "loods" is inmiddels in zijn geheel verbouwd en bied nu plaats voor handboogschieten, biljarten, dansen, toneel, bridge enz enz.

 

 

Adres

Bezoekadres:

 

De Dukdalf - MBSOV

Hoofdgracht 1

1781 AA  Den Helder

 

 

 

Postadres:

 

MBOSV HSV Noordkop

Hoofdgracht 4

1781 AA  Den Helder

 

noordkopwsov@quicknet.nl

Buitenbaan:

 

Fort Oostoever

Het nieuwe werk 36

1781 AL  Den Helder