Nieuws & feiten

Wintercompetitie 2020

Beste schutters,

Helaas moeten wij melden dat we de Wintercompetitie 2020 NIET door kunnen laten gaan.
Er zijn voor het begin van 2020 werkzaamheden gepland aan de sportvloer waardoor we
geen gebruik kunnen maken van van de schiethal.

Voor wat betreft de trainingsvonden volgt er zo snel als mogelijk een update.

Het bestuur