Nieuws & feiten

Fort Erfprins 2019

Beste schutters,

Ivm renovatie en nieuwbouw op fort Erfprins, kan er dit jaar helaas géén Erfprinsronde geschoten worden.
Wél kunnen wij bekendmaken dat we met een vervangende locatie bezig zijn en er kan al met 90% zekerheid gezegd worden dat dit doorgaat.
Hou dus begin juni vrij in de schiet-agenda. Verdere informatie volgt via onze website en Boogwereld.nl

De wedstrijdcommissie.